ölü

öl|mek

Eski Türkçe öl- "ölmek" fiilinden evrilmiştir.

ölç|mek

Orta Türkçe ölç- "ölçmek" fiilinden evrilmiştir. (NOT: Türkçe fiil Eski Türkçe ülgü "terazi, ölçü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe ülüg "pay, hisse" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ül- "pay etmek" kökünden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

ölçek

Eski Türkçe ölç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

ölçü

Türkiye Türkçesi ölç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

ölçüt

Türkiye Türkçesi ölç- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

ölü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
ölügi yurtda yolta yatu kaltaçı ertiŋiz [ölüsü yurtta yolda yatıp kalacak idiniz]

Köken

Eski Türkçe ölüg "ölmüş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe öl- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için öl- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

gâvur ölüsü, ölü deniz, ölü mevsim, ölüdoğa


06.04.2015
ölüm

Eski Türkçe ölüm "ölme hali ve eylemi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe öl- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

ömür

Arapça ˁmr kökünden gelen ˁumr عمر z "yaşam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamara عَمَرَ z "canlandırdı, can verdi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

ön

Eski Türkçe öŋ veya yöŋ "1. yüz, çehre, ön taraf, 2. doğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ön- "yönelmek, yüzünü (bir yöne) çevirmek, öne çıkmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

önce

Eski Türkçe öŋ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA2 ekiyle türetilmiştir.

öncel

Türkiye Türkçesi önce sözcüğünden +Al ekiyle türetilmiştir.