öl

öl

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
öl neŋ [nemli olan her şey], öl toŋ [ıslak giysi] TTü: [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
yumşak öllü toprak (...) yaşlık ve öl ve tāzelik (...) nesne öllenüp ıslanmak TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
öl (Niğde), höl (Cenubi Anadolu): rutubet, toprağın tavı.

<< ETü öl nem, nemli

Benzer sözcükler: höl, höllük, hölümek


29.07.2015
öl|mek

<< ETü öl- ölmek