ön

ölçü

TTü ölç- +I(g)

ölçüt

TTü ölç- +Ut

ölü

<< ETü ölüg ölmüş ETü öl- +I(g)

ölüm

<< ETü ölüm ölme hali ve eylemi ETü öl- +Im

ömür

Ar ˁumr عمر z [#ˁmr fuˁl msd.] yaşam Ar ˁamara عَمَرَ zcanlandırdı, can verdi

ön

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
kamaġ yér üzekiniŋ kutı kıvı öŋi meŋzi özi özüti [yer yüzündeki her şeyin kutu, mutluluğu, yüzü, benzi, bedeni, ruhu] ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
öŋdin kédin satığka yuluğka barsar bay bolur [öne arkaya (doğuya batıya) alım satıma gitse zengin olur] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
öŋe düşmek, öŋüne çıkmak (...) öŋünü almak: menˁ. (...) öŋayak: ser-hayl.

<< ETü öŋ/yöŋ 1. yüz, çehre, ön taraf, 2. doğu ETü ön- yönelmek, yüzünü (bir yöne) çevirmek, öne çıkmak +I(g)

Benzer sözcükler: Ön Asya, öncü, öndelik, öngörmek, öngörü, öngün, önlük, önsel, önseme, önsezi, önyargı, önyüklü


25.03.2015
önce

ETü öŋ +çA2

öncel

TTü önce +Al

öncül

TTü ön +çIl

önder

YTü *önde- +()r

önem

TTü ön +Am