önder

ömür

Ar ˁumr عمر z [#ˁmr fuˁl msd.] yaşam Ar ˁamara عَمَرَ zcanlandırdı, can verdi

ön

<< ETü öŋ/yöŋ 1. yüz, çehre, ön taraf, 2. doğu ETü ön- yönelmek, yüzünü (bir yöne) çevirmek, öne çıkmak +I(g)

önce

ETü öŋ +çA2

öncel

TTü önce +Al

öncül

TTü ön +çIl

önder

YTü: "lider" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Bugün Büyük Önderimiz ata Türkün, budunumuza armağan ettiği bayramlardan birini yaşıyoruz: Dil bayramını...

YTü *önde- +()r

 ön

Not: Yapı ve işlevi belirsiz olan +der ekinin İng leader "önder" sözcüğünden serbest esinlenme yoluyla türetildiği muhakkaktır. Türkçe *önde- fiili duyulmamıştır.

Benzer sözcükler: önderlik


10.12.2015
önem

TTü ön +Am

öner|mek

TTü ön +(g)Ar-

önerge

YTü öner- +gA

öneri

YTü öner- +I(g)

önerme

YTü öner- +mA