öner|mek

önce

ETü öŋ +çA2

öncel

TTü önce +Al

öncül

TTü ön +çIl

önder

YTü *önde- +()r

önem

TTü ön +Am

öner|mek

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
önergemek: 1. Teklif etmek = Proposer; 2. Dermeyan etmek

TTü ön +(g)Ar-

 ön

Bu maddeye gönderenler: önerge, öneri, önerme


05.01.2016
önerge

YTü öner- +gA

öneri

YTü öner- +I(g)

önerme

YTü öner- +mA

önle|mek

TTü ön +lA-

önsöz