öner|mek

önce

Eski Türkçe öŋ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA2 ekiyle türetilmiştir.

öncel

Türkiye Türkçesi önce sözcüğünden +Al ekiyle türetilmiştir.

öncül

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +çIl ekiyle türetilmiştir.

önder

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *önde- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

önem

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

öner|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
önergemek: 1. Teklif etmek = Proposer; 2. Dermeyan etmek

Köken

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ön maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

önerge, öneri, önerme


05.01.2016
önerge

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

öneri

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

önerme

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.

önle|mek

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

önsöz