önerge

öncel

TTü önce +Al

öncül

TTü ön +çIl

önder

YTü *önde- +()r

önem

TTü ön +Am

öner|mek

TTü ön +(g)Ar-

önerge

YTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
'teklif' karşılığı aldığımız önerge, 'takrir' karşılığı kullandığımız dilerge böyle yapılmış kelimelerdir

YTü öner- +gA

 öner-


20.03.2015
öneri

YTü öner- +I(g)

önerme

YTü öner- +mA

önle|mek

TTü ön +lA-

önsöz
öp|mek

<< ETü öp- öpmek, yudumlamak