öneri

öncül

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +çIl ekiyle türetilmiştir.

önder

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *önde- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

önem

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

öner|mek

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

önerge

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

öneri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "teklif" [ Cumhuriyet - gazete, 1962]
Türk düşüncesi için bu önerinin (teklifin) yararı çok su götürür

Köken

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için öner- maddesine bakınız.


14.01.2015
önerme

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.

önle|mek

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

önsöz
öp|mek

Eski Türkçe öp- "öpmek, yudumlamak" fiilinden evrilmiştir.

ör|mek

Eski Türkçe ör- "1. kalkmak, yükselmek [geçişsiz fiil], 2. urgan veya saç örmek [geçişli fiil]" fiilinden evrilmiştir.