önerme

önder

YTü *önde- +()r

önem

TTü ön +Am

öner|mek

TTü ön +(g)Ar-

önerge

YTü öner- +gA

öneri

YTü öner- +I(g)

önerme

YTü: "kaziye" [ Cumhuriyet - gazete, 1962]
Engels şöyle diyor: Felsefede hiçbir önerme (kaziye), Hegel'in meşhur...

YTü öner- +mA

 öner-


13.01.2015
önle|mek

TTü ön +lA-

önsöz
öp|mek

<< ETü öp- öpmek, yudumlamak

ör|mek

<< ETü ör- 1. kalkmak, yükselmek [geçişsiz fiil], 2. urgan veya saç örmek [geçişli fiil]

ördek

<< ETü ördek ördek