önle|mek

önem

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

öner|mek

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

önerge

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

öneri

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

önerme

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.

önle|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
önlem = Tedbir Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
önlemek: Baş göstermiş veya gösterecek olan tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek.

Köken

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ön maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

önlem, önleyici


04.08.2015
önsöz
öp|mek

Eski Türkçe öp- "öpmek, yudumlamak" fiilinden evrilmiştir.

ör|mek

Eski Türkçe ör- "1. kalkmak, yükselmek [geçişsiz fiil], 2. urgan veya saç örmek [geçişli fiil]" fiilinden evrilmiştir.

ördek

Eski Türkçe ördek "ördek" sözcüğünden evrilmiştir.

öreke

Yeni Yunanca róka ρόκα z "yün eğirmekte kullanılan ucu çatallı oval tahta, öreke" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen rocca sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.