öp|mek

önerge

YTü öner- +gA

öneri

YTü öner- +I(g)

önerme

YTü öner- +mA

önle|mek

TTü ön +lA-

önsöz
öp|mek

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
ikki kadaş esen tükel kavışıp öpişti kuçuştı [iki akraba sağ salim kavuşup öpüştü sevişti] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
taşıġ ısrumasa öpmiş kerek [taşı ısıramayınca öpmek gerekir - atasözü] (...) mün öpdi [çorbayı yudumladı] (...) öpüm [yudum], öpüş, öpüşdi TTü: öpmecik [ Deşişî Mehmed Ef., Et-Tuhfetu's-Seniyye, 1580]
būsek [Fa.]: Būse lāfẓınuŋ taṣġīridür, öpmecik dimekdür.

<< ETü öp- öpmek, yudumlamak

Benzer sözcükler: öptürmek, öpücük, öpülmek, öpülesi, öpüşmek, öpüştürmek

Bu maddeye gönderenler: öfke


08.06.2015
ör|mek

<< ETü ör- 1. kalkmak, yükselmek [geçişsiz fiil], 2. urgan veya saç örmek [geçişli fiil]

ördek

<< ETü ördek ördek

öreke

~? Yun róka ρόκα zyün eğirmekte kullanılan ucu çatallı oval tahta, öreke ~? İt rocca a.a. Ger

ören

<< ETü-O ören harabe, virane OFa avērān/awērān a.a.

örf

Ar ˁurf عرف z [#ˁrf fuˁl msd.] 1. adap, erkân, pratik bilgi, misal ve tecrübe ile öğrenilen şeyler, 2. yükselti, tümsek, 3. yele Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi, öğrendi, anladı