ör|mek

öneri

YTü öner- +I(g)

önerme

YTü öner- +mA

önle|mek

TTü ön +lA-

önsöz
öp|mek

<< ETü öp- öpmek, yudumlamak

ör|mek

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
köŋlümde ınça sakınç ördi [gönlümde şu düşünce belirdi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol saç ördi, savdıç [sepet] ördi (...) bulıt ördi [bulut yükseldi] (...) er siki öründi [ereksiyon oldu] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ördi [bitki, fasulye gibi şeyler bitti] KTü: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
ördi: banā [inşa etti]

<< ETü ör- 1. kalkmak, yükselmek [geçişsiz fiil], 2. urgan veya saç örmek [geçişli fiil]

Not: ETü fiilin iki kullanımı arasındaki münasebet açık değildir. İkinci anlamda ETü egir- "çevirmek, sarmak" fiilinin varyant telaffuzu olabilir. WOT sf. 673. Buna karşılık bkz. Lat texere "ip örmek, kumaş dokumak", teges "örtü", tegere "örtmek", tectum "duvar".

Benzer sözcükler: ördürmek, örge, örgen, örgü, örgün, örücü, örülmek, örüntü

Bu maddeye gönderenler: höyük, örgensel, örgüt, örsele-, ört- (örtbas, örtü), örümcek


10.08.2021
ördek

<< ETü ördek ördek

öreke

~? Yun róka ρόκα zyün eğirmekte kullanılan ucu çatallı oval tahta, öreke ~? İt rocca a.a. Ger

ören

<< ETü-O ören harabe, virane OFa avērān/awērān a.a.

örf

Ar ˁurf عرف z [#ˁrf fuˁl msd.] 1. adap, erkân, pratik bilgi, misal ve tecrübe ile öğrenilen şeyler, 2. yükselti, tümsek, 3. yele Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi, öğrendi, anladı

örgensel

YTü örgen uzuv, organ +sAl <? TTü ör- +(g)An