örgüt

ördek

<< ETü ördek ördek

öreke

~? Yun róka ρόκα zyün eğirmekte kullanılan ucu çatallı oval tahta, öreke ~? İt rocca a.a. Ger

ören

<< ETü-O ören harabe, virane OFa avērān/awērān a.a.

örf

Ar ˁurf عرف z [#ˁrf fuˁl msd.] 1. adap, erkân, pratik bilgi, misal ve tecrübe ile öğrenilen şeyler, 2. yükselti, tümsek, 3. yele Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi, öğrendi, anladı

örgensel

YTü örgen uzuv, organ +sAl <? TTü ör- +(g)An

örgüt

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
örgüt = Taazzi, teşkilât = Organisation

TTü ör- +Ut

 ör-

Not: Fr organisation sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilip Güneş Dil Teorisi uyarınca TTü ör- fiiliyle irtibatlandırılmıştır. +gIt ekinin veya ada eklenen +It ekinin işlevi belirsizdir.

Benzer sözcükler: örgütçü, örgütlemek, örgütsel


05.10.2017
örneğin

TTü örnek +(I)n

örnek

~? Erm ōrinag օրինակ zmodel, nümune, misal, mesel, tarz, usul Erm ōrén օրէն zusul, adet, töre, kural OFa awḏēn usul, töre, ayin

örs

<< OTü örs demir dövme sehpası ETü ör- kalkmak, yükselmek +Uz

örsele|mek

TTü *örse- davranmak, kalkmaya yeltenmek +AlA- ETü ör- kalkmak, yükselmek +sA-

ört|mek

<< ETü ört- kumaş örtmek, kapatmak ETü ör- dokumak +It-