örnek

ören

<< ETü-O ören harabe, virane OFa avērān/awērān a.a.

örf

Ar ˁurf عرف z [#ˁrf fuˁl msd.] 1. adap, erkân, pratik bilgi, misal ve tecrübe ile öğrenilen şeyler, 2. yükselti, tümsek, 3. yele Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi, öğrendi, anladı

örgensel

YTü örgen uzuv, organ +sAl <? TTü ör- +(g)An

örgüt

TTü ör- +Ut

örneğin

TTü örnek +(I)n

örnek

Çağ: "suret, benzerlik" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
örnak اورناك: image, ressemblance TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ornéch: disegno & exemplo di una cosa

~? Erm ōrinag օրինակ zmodel, nümune, misal, mesel, tarz, usul Erm ōrén օրէն zusul, adet, töre, kural OFa awḏēn usul, töre, ayin

Not: Etimolojisi çok çetrefil tartışmalara neden olmuş olan sözcüğün Ermeniceden alıntı olup olmadığını tayin etmek güçtür. Erm sözcük 5. yy tarihli İncil tercümesi ve Eusebius tercümesinden itibaren yaygın olarak kaydedilmiştir (NPHL sf. 2:1054). Ermenice etimolojisi şeffaftır ( Acar sf. 4:618-619). Buna karşılık Türkçe sözcüğün yayılım alanı (Çağ örnak, Modern Uygurca örnak, Kazakça örnak, Tatarca ürnak) Ermeniceden alıntı ihtimalini azaltır. kör-/gör- fiilinden körnek/görnek biçimi üzerinde durulabilir. oran (H. Ediskun) veya *öğrenek (V. Hatiboğlu) sözcüklerinden türetme denemeleri ciddiye alınamaz.

Benzer sözcükler: örneklemek, örneklem, örnekleme, örneksemek

Bu maddeye gönderenler: örneğin


29.10.2020
örs

<< OTü örs demir dövme sehpası ETü ör- kalkmak, yükselmek +Uz

örsele|mek

TTü *örse- davranmak, kalkmaya yeltenmek +AlA- ETü ör- kalkmak, yükselmek +sA-

ört|mek

<< ETü ört- gözden saklamak, kapatmak ETü ör- dokumak +It-

örtbas
örtü

<< ETü örtüg örten şey, örtü ETü ört- +I(g)