örs

örf

Ar ˁurf عرف z [#ˁrf fuˁl msd.] 1. adap, erkân, pratik bilgi, misal ve tecrübe ile öğrenilen şeyler, 2. yükselti, tümsek, 3. yele Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi, öğrendi, anladı

örgensel

YTü örgen uzuv, organ +sAl <? TTü ör- +(g)An

örgüt

TTü ör- +Ut

örneğin

TTü örnek +(I)n

örnek

~? Erm ōrinag օրինակ zmodel, nümune, misal, mesel, tarz, usul Erm ōrén օրէն zusul, adet, töre, kural OFa awḏēn usul, töre, ayin

örs

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
acmon [örs] - Fa: sinda - Tr: ors

<< OTü örs demir dövme sehpası ETü ör- kalkmak, yükselmek +Uz

 hörgüç

Not: *Örüz > örs evrimi muhtemeldir. Anadolu ağızlarında öreçe "seki, sedir", örü "set", örene "taş yığını" biçimleri mevcuttur.

Benzer sözcükler: örs kemiği


10.12.2015
örsele|mek

TTü *örse- davranmak, kalkmaya yeltenmek +AlA- ETü ör- kalkmak, yükselmek +sA-

ört|mek

<< ETü ört- kumaş örtmek, kapatmak ETü ör- dokumak +It-

örtbas
örtü

<< ETü örtüg örten şey, örtü ETü ört- +I(g)

örümcek

<< ETü örümçek «küçük örücü», a.a. ETü örümçi a.a. +Ak ETü *örüm örmek +çI