örtü

örnek

~? Erm ōrinag օրինակ zmodel, nümune, misal, mesel, tarz, usul Erm ōrén օրէն zusul, adet, töre, kural OFa awḏēn usul, töre, ayin

örs

<< OTü örs demir dövme sehpası ETü ör- kalkmak, yükselmek +Uz

örsele|mek

TTü *örse- davranmak, kalkmaya yeltenmek +AlA- ETü ör- kalkmak, yükselmek +sA-

ört|mek

<< ETü ört- kumaş örtmek, kapatmak ETü ör- dokumak +It-

örtbas
örtü

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
örtüg: as-sutra ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
maŋa örtüg erdi bu sözler neçe / kötürdüŋ bu örtüg sen aydıŋ aça [bu sözler benim için örtülü idi, sen konuşup bu örtüyü açtın]

<< ETü örtüg örten şey, örtü ETü ört- +I(g)

 ört-

Benzer sözcükler: baş örtüsü, bitki örtüsü, örtülü, örtülü ödenek


07.05.2015
örümcek

<< ETü örümçek «küçük örücü», a.a. ETü örümçi a.a. +Ak ETü *örüm örmek +çI

östaki borusu

Fr trompe d'Eustache İng Eustachian tube orta kulağı burun boşluğuna bağlayan kanal öz Bartolomeo Eustachi İtalyan anatomist (1500-1574)

östrojen

Fr oestrogène dişilerde yumurtlamayı düzenleyen hormon EYun oïstrós οïστρός zkızma, dişilerde kızışma dönemi (<< HAvr *oi̯s-tro- HAvr *h₁ei̯s- (*ei̯s-) kızma, kızışma )

öşür

Ar ˁuşr عشر z [#ˁşr fuˁl msd.] onda bir, üründen alınan onda bir vergi Ar ˁaşr/ˁaşara(t) عشر/عشرة zon

öt|mek

<< ETü öt- 1. öteye ve öbür yana geçmek, 2. ses duyurmak, meram anlatmak, 3. borçlanmak, hak geçmek