ört|mek

örgüt

TTü ör- +Ut

örneğin

TTü örnek +(I)n

örnek

~? Erm ōrinag օրինակ zmodel, nümune, misal, mesel, tarz, usul Erm ōrén օրէն zusul, adet, töre, kural OFa awḏēn usul, töre, ayin

örs

<< OTü örs demir dövme sehpası ETü ör- kalkmak, yükselmek +Uz

örsele|mek

TTü *örse- davranmak, kalkmaya yeltenmek +AlA- ETü ör- kalkmak, yükselmek +sA-

ört|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
örtti: satara [setretti] (...) örtüldi, örtündi, örtüşdi TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Gün yüzin her dem bulıt örter olur

<< ETü ört- kumaş örtmek, kapatmak ETü ör- dokumak +It-

 ör-

Not: Anlam evrimi için karş. Lat tegere "örtmek" > texere "örmek, dokumak".

Benzer sözcükler: örttürmek, örtücü, örtük, örtülmek, örtünmek, örtüşmek

Bu maddeye gönderenler: örtbas, örtü


11.08.2021
örtbas
örtü

<< ETü örtüg örten şey, örtü ETü ört- +I(g)

örümcek

<< ETü örümçek «küçük örücü», a.a. ETü örümçi a.a. +Ak ETü *örüm örmek +çI

östaki borusu

Fr trompe d'Eustache İng Eustachian tube orta kulağı burun boşluğuna bağlayan kanal öz Bartolomeo Eustachi İtalyan anatomist (1500-1574)

östrojen

Fr oestrogène dişilerde yumurtlamayı düzenleyen hormon EYun oïstrós οïστρός zkızma, dişilerde kızışma dönemi (<< HAvr *oi̯s-tro- HAvr *h₁ei̯s- (*ei̯s-) kızma, kızışma )