öz2

övünç

<< ETü ögünç kendini övme, gurur ETü ögün- +(In)ç

öykü

YTü öykün- özenmek, taklit etmek

öykün|mek

<< ETü ötgün- 1. kıyaslanmak, benzemek, 2. hikâye anlatmak ETü ötüg 1. geçiş, 2. dua, dilek +In- ETü öt- öte geçmek, duyurmak, (meram) anlatmak +Uk

öyle

<< ETü-O ayla o şekilde, o suretle ETü an ıla +lAyU

öz1

<< ETü öz benlik, kendi <? ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

öz2

[ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ögüz: wādi cāri [akarsu] [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
öz, özen, özden: 1. Su arkı, 2. Dere, çay, ırmak, 3. Küçük göl, 4. Pınar (...) Sulak verimli yer, otlak.

<< ETü ögüz akarsu

Not: TTü sadece yer adlarında ve bazı Anadolu ağızlarında korunmuş olan sözcük daha çok "batak, sulak ova" anlamında kullanılır.


01.01.2019
özdek

TTü öz +dAk

özdeş

TTü öz +dAş

özdeyiş
özek

TTü öz +Ak

özel

TTü öz kendi +Al