özdek

öykü

YTü öykün- özenmek, taklit etmek

öykün|mek

<< ETü ötgün- 1. kıyaslanmak, benzemek, 2. hikâye anlatmak ETü ötüg 1. geçiş, 2. dua, dilek +In- ETü öt- öte geçmek, duyurmak, (meram) anlatmak +Uk

öyle

<< ETü-O ayla o şekilde, o suretle ETü an ıla +lAyU

öz1

<< ETü öz benlik, kendi <? ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

öz2

<< ETü ögüz akarsu

özdek

TTü: "ağaç gövdesi" [ Ahmed-i Daî, Çengname, 1406]
Tekin [sadece] ayrılmadum köklü kökümden / Ol ayırdı beni öz özdegümden TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
özdek: Ağacın kütüğü, sap. Kesilmişi tomruk. YTü: "... madde" [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
özdek = madde = matière; özdekçilik = maddiye = matérialisme

TTü öz +dAk

 öz1

Not: Lat materia "1. ağaç kütüğü, 2. felsefede madde" sözcüğüne paralel olarak YTü "madde" anlamı yüklenmiştir. • +dAk ekinin yapısı ve işlevi muğlaktır.

Benzer sözcükler: özdekçilik, özdeksel


15.11.2019
özdeş

TTü öz +dAş

özdeyiş
özek

TTü öz +Ak

özel

TTü öz kendi +Al

özeleştiri