özek

öz1

<< ETü öz benlik, kendi <? ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

öz2

<< ETü ögüz akarsu

özdek

TTü öz +dAk

özdeş

TTü öz +dAş

özdeyiş
özek

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
özek (bkz. çekirdek) = Nüve

TTü öz +Ak

 öz1


15.11.2019
özel

TTü öz kendi +Al

özeleştiri
özen

TTü özen-

özen|mek

TTü öz akıl, zihin +(g)An-

özerk

§ TTü öz kendi YTü erk iktidar