özen

özdeş

TTü öz +dAş

özdeyiş
özek

TTü öz +Ak

özel

TTü öz kendi +Al

özeleştiri
özen

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
Özen: Özenilip yapılan şey. özen bezen: ihtimam.

TTü özen-

 özen-

Not: Halk dilinde özen bezen ikilemesinden türeyen sözcük, Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir.

Benzer sözcükler: özenli, özensiz


10.10.2014
özen|mek

TTü öz akıl, zihin +(g)An-

özerk

§ TTü öz kendi YTü erk iktidar

özet

TTü öz +At2

özge

<< OTü özge başka, öteki ETü öz kendi, kişi +gA

özgeçmiş