özen|mek

özdeyiş
özek

TTü öz +Ak

özel

TTü öz kendi +Al

özeleştiri
özen

TTü özen-

özen|mek

TTü: "arzulamak" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ol özendügi yire irdi bu cān TTü: "... önemsemek" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
özenmek: Cidd u cehd, sa'y, ihtimam, iş güç edinmek, külfet etmek.

TTü öz akıl, zihin +(g)An-

 öz1

Not: Ağızlarda öğse- ve özle- biçimleri eş anlamlı kullanılır. Aynı şekilde, ög ve öz (akıl, şuur) sözcükleri de eşdeğerdir.

Benzer sözcükler: özendirmek, özene bezene, özenilmek, özenti

Bu maddeye gönderenler: özen


15.11.2019
özerk

§ TTü öz kendi YTü erk iktidar

özet

TTü öz +At2

özge

<< OTü özge başka, öteki ETü öz kendi, kişi +gA

özgeçmiş
özgü

TTü öz +gU