özgül

özerk

§ TTü öz kendi YTü erk iktidar

özet

TTü öz +At2

özge

<< OTü özge başka, öteki ETü öz kendi, kişi +gA

özgeçmiş
özgü

TTü öz +gU

özgül

"spesifik" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Söyleyişindeki özgül ton onu öteki sözmenlerden ayırıyor.

YTü özgü +Il

 öz1

Benzer sözcükler: özgül ağırlık


15.11.2019
özgün

TTü öz +gIn

özgür

TTü öz

özle|mek

TTü öz benlik, zihin, düşünce +lA-

özlük
özne

TTü öz