özgün

özet

TTü öz +At2

özge

<< OTü özge başka, öteki ETü öz kendi, kişi +gA

özgeçmiş
özgü

TTü öz +gU

özgül

YTü özgü +Il

özgün

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
özgün = Aslî, mümtaz = Original YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
özgün: 1. Orijinal. 2. Asıl.

TTü öz +gIn

 öz1

Not: Ada eklenen +gIn ekinin işlevi meçhuldür.


15.11.2019
özgür

TTü öz

özle|mek

TTü öz benlik, zihin, düşünce +lA-

özlük
özne

TTü öz

özofagus

İng oesophagus yemek borusu EYun oisophágos οἰσοϕάγος zboğaz, yemek borusu <? EYun phágos ϕάγος zyeme, yiyen EYun phágō ϕάγω zyemek