özge

özeleştiri
özen

TTü özen-

özen|mek

TTü öz akıl, zihin +(g)An-

özerk

§ TTü öz kendi YTü erk iktidar

özet

TTü öz +At2

özge

[ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, <1300]
KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
alius - Fa: digar - Tr: ozga YTü: özgecilik "diğerkâmlık, altruisme" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Özcülük ve Özgecilik (Egoisme et Altruisme) Yazan: Ağaoğlu Ahmed

<< OTü özge başka, öteki ETü öz kendi, kişi +gA

Not: Yapı itibariyle öz sözcüğünün arkaik dativ eki +gA ile yapılmış türevidir. Baş sözcüğünden aynı şekilde elde edilen başka (< başġa) biçimiyle karşılaştırınız • Moğ örügesün "öteki" Türkçeden alıntı olmalıdır

Benzer sözcükler: özgeci, özgecilik


23.08.2017
özgeçmiş
özgü

TTü öz +gU

özgül

YTü özgü +Il

özgün

TTü öz +gIn

özgür

TTü öz