özne

özgül

YTü özgü +Il

özgün

TTü öz +gIn

özgür

TTü öz

özle|mek

TTü öz benlik, zihin, düşünce +lA-

özlük
özne

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
özne = Zat = Sujet; öznel = Enfüsi = Subjectif

TTü öz

 öz1, nesne

Not: TTü nesne sözcüğünden serbest analoji ile türetilmiştir.

Benzer sözcükler: öznel, öznellik


15.11.2019
özofagus

İng oesophagus yemek borusu EYun oisophágos οἰσοϕάγος zboğaz, yemek borusu <? EYun phágos ϕάγος zyeme, yiyen EYun phágō ϕάγω zyemek

özümle|mek

TTü özüm kendim +lA-

özümse|mek

TTü öz +ImsA-

özür

Ar ˁuḏr عذر z [#ˁḏr fuˁl msd.] bağışlama Ar ˁaḏara عذر zbağışladı, mazur gördü

özüt

ETü özüt ruh ETü öz +Ut