özne

özgül

Yeni Türkçe özgü sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

özgün

Türkiye Türkçesi öz sözcüğünden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

özgür

Türkiye Türkçesi öz sözcüğünden türetilmiştir.

özle|mek

Türkiye Türkçesi öz "benlik, zihin, düşünce" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

özlük
özne
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
özne = Zat = Sujet; öznel = Enfüsi = Subjectif

Köken

Türkiye Türkçesi öz sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için öz1, nesne maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Türkiye Türkçesi nesne sözcüğünden serbest analoji ile türetilmiştir.

Benzer sözcükler

öznel, öznellik


15.11.2019
özofagus

İngilizce oesophagus "yemek borusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca oisophágos οἰσοϕάγος z "boğaz, yemek borusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phágos ϕάγος z "yeme, yiyen" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phágō ϕάγω z "yemek" fiilinden türetilmiştir.

özümle|mek

Türkiye Türkçesi özüm "kendim" sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

özümse|mek

Türkiye Türkçesi öz sözcüğünden Yeni Türkçe +ImsA- ekiyle türetilmiştir.

özür

Arapça ˁḏr kökünden gelen ˁuḏr عذر z "bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏara عذر z "bağışladı, mazur gördü" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

özüt

Eski Türkçe özüt "ruh" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe öz sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.