üç

uzun

<< ETü uzun uzun <? ETü *uz +(I)n

uzuv

Ar ˁuḍw عُضْو z [#ˁḍw fuˁl ] eklem, organ, özellikle kol ve bacak

über

İng über/uber aşırı, üstün insan gibi Alm über üst, üstün << HAvr *(s)upér üst, yukarı

ücra

TTü uc uzak yer, uç +rA

ücret

Ar ucra(t) اجرة z [#Acr fuˁla(t) mr.] emeğin karşılığı

üç

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
inim yeti urım üç kızım üç erti ebledim [kardeşim yedi oglum üç kızım üç idi evlendim] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
üçünç [üçüncü] (...) üçlendi [üç tane oldu]

<< ETü üç 3

Benzer sözcükler: üçer, üçkâğıtçı, üçüncü, üçüz

Bu maddeye gönderenler: üçgen


19.02.2015
üçgen
üfle|mek

onom öf/üf esme ve üfleme sesi +lA-

üftade

Fa uftāde [pp.] 1. düşmüş, düşkün, 2. bülbül Fa uftādan افتاده zdüşmek +a ≈ Ave *ava-pətāta aşağı-düşmüş HAvr *peth₂- (*pet-) uçmak, düşmek (Kaynak: Pokorny sf. 825)

üfür|mek

onom üf/üfür rüzgâr sesi, üfleme sesi

üleş|mek

<< ETü üleş- paylaşmak, bölüşmek ETü üle- pay etmek, bölmek +Iş- ETü ülüg pay +(g)A-