üfür|mek

ücret

Ar ucra(t) اجرة z [#Acr fuˁla(t) mr.] emeğin karşılığı

üç

<< ETü üç 3

üçgen
üfle|mek

onom öf/üf esme ve üfleme sesi +lA-

üftade

Fa uftāde [pp.] 1. düşmüş, düşkün, 2. bülbül Fa uftādan افتاده zdüşmek +a ≈ Ave *ava-pətāta aşağı-düşmüş HAvr *peth₂- (*pet-) uçmak, düşmek (Kaynak: Pokorny sf. 825)

üfür|mek

TTü: [ Ahmed-i Daî, Divan, <1420]
bir sağrak su getürdi, ol suya bir nesne okıdı üwürdi [üfledi] Cercis'e virdi içgil didi. TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
uffurúrum: soffio [üflerim] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
üfür üfür esmek [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
üfürükçü: Hastalara okuyup üfleyen

onom üf/üfür rüzgâr sesi, üfleme sesi

 üfle-

Benzer sözcükler: üfürtü, üfürük, üfürükçü, üfürülmek, üfürüntü

Bu maddeye gönderenler: ürü- (ürper-)


12.08.2015
üleş|mek

<< ETü üleş- paylaşmak, bölüşmek ETü üle- pay etmek, bölmek +Iş- ETü ülüg pay +(g)A-

ülfet

Ar ulfa(t) الفة z [#Alf fuˁla(t) msd.] alışıklık, tanışıklık, evcillik Ar alifa ألف zalışık veya tanıdık idi, uyumlu ve evcil idi, evcilleşti (≈ Aram ˀalaph/ˀalēph אַלַף z [#Alp] alışma, evcilleşme ≈ Akad ulāpu bağ, ittifak )

ülke

<< Moğ ülige/ölige 1. pay, hisse, 2. bölge, memleket Moğ üli- pay etmek ≈ ETü *ül- a.a.

ülker

<< ETü ülker Pleiades takım yıldızı, Süreyya

ülkü

~? Moğ üliger nümune, örnek, mikyas Moğ üli- kıyaslamak, ölçmek, tartmak