ümmi

ültraviyole

Fr ultraviolet morötesi Fr ültra+ violet menekşe, mor Lat viola menekşe

ümera

Ar umarāˀ امراء z [#Amr fuˁalāˀ çoğ.] emirler, beyler Ar amīr أمير z [t.] buyuran, komutan

ümit

Fa umīd اُمِيد zumut, beklenti << OFa ēmēd/ummēd a.a.

ümitvar

Fa umīdvār اُمِيدوار zumutlu § Fa umīd umut Fa bār taşıyan

ümmet

Ar umma(t) امّة z [#Amm fuˁla(t) mr.] kavim, ulus Aram ˀummətā אומתא zkavim, aşiret Akad ummātu a.a.

ümmi

"okur yazar olmayan" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
zīrā ki ben bir ümmī kişiyem, nesne yazmak okımak bilmezven

Ar ummī امّى z [nsb.] 1. bir kavime mensup olan, avama mensup olan, 2. okur yazar olmayan Aram ˀummtā אומתא za.a. ≈ İbr ˀumma אםה za.a. Ar umma(t) halk, kavim

 ümmet

Not: İbranice ve Aramice/Süryanice sözcük "Yahudi veya Hıristiyan olmayan, yabancı, barbar" anlamında kullanılmıştır. Karş. Lat gentilis > İng gentile "1. bir kavme mensup, 2. Yahudi veya Hıristiyan olmayan, yabancı". Sözcüğün Kuran'daki kullanımı muhtemelen "Aramice bilmeyen, barbar, Arap" anlamındadır. "Okuryazar olmayan" anlamı derivatiftir.

Benzer sözcükler: ümmiyet


25.04.2019
ümük

<< TTü üŋük hançere, ses aygıtı ETü ün- ses etmek, ünlemek +(g)Uk

ün

<< ETü ün ses, avaz

üni

Fr uni [abb.] Fr uniforme (kıyafette) tek biçim, aynı tip

üni+

Fr/İng uni+ [bileşik adlarda] bir Lat unus bir << HAvr *ói̯-no-s a.a.

üniforma

Fr uniforme 1. tek biçim, bir örnek, 2. bir örnek resmi kıyafet, özellikle askeri kıyafet § Lat unus bir Lat forma biçim