üre|mek

üniversel

Fr universel evrensel OLat universalis Lat universus biraraya gelmiş, bütün, tüm +al° § Lat unum bir Lat vertere, vers- dönmek

üniversite

Fr université üniversite OLat universitas 1. birlik, sendika, 2. 12. yy'da Bologna ve Paris'te öğrenci ve öğretim üyelerinin haklarını korumak üzere kurulan birliklere verilen ad Lat universus tüm, genel +itas

ünlem

TTü ünle- ses etmek, haykırmak +Im

ünsiyet

Ar uns انس z [#Ans fuˁl msd.] evcil ve alışık olma, evcillik, insancıllık +īya(t)2 Ar anisa أنس zalıştı, evcilleşti, yakınlık gösterdi, yumuşadı

üre

Fr urée idrarı oluşturan kimyasal madde (İlk kullanım: 1803 Fr.) YLat urea a.a. EYun oúron ούρον zidrar << HAvr *h₂wor-s-om (*awor-s-om HAvr *h₂wers- (*awers-) damlatmak, akıtmak

üre|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
üḏredi neŋ [bol ve bereketli ürün verdi] (...) ol tawarıġ üḏretti [zenginliğini artırdı] TTü: [ Eşref, Hazâinu's-Saadât , <1460]
ol ikiden oğul kız kim üretdi, ol ikisi cemˁ olmağ-ile TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
üremek: Çoğalıp türemek, münteşir olmak (...) üretmek: koyun, meyve, çiçek yetiştirip teksīr, neşir. YTü: üretim [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
üretim = İstihsal = Production YTü: üretken [ Cumhuriyet - gazete, 1963]
üretken yatırımlar

<< ETü üdre- çoğalmak, bereketli olmak ETü *üdür bereket? döl? +(g)A-

Not: Karş. ETü üḏig "cinsel arzu", üḏlen- "hayvan kızışmak". • Buna karşılık Moğ ürged- "genişlemek, artmak, çoğalmak", ürgen "geniş, bol".

Benzer sözcükler: üreme organı, üretmek, üreteç, üretici, üretim, üretken

Bu maddeye gönderenler: ürün


26.08.2017
üremi

Fr urémie idrarda kanama

üretan

Fr uréthane İng urethane kimyada ürik asit esteri

+ürj

Fr +urge [bileşik adlarda] yapan, işleyen EYun +ourgos -ουργος z [dev.] a.a. EYun érgō έργω zyapmak, işlemek

ürk|mek

<< ETü ürk- korkarak kaçmak ≈? ETü irk- a.a.

üroloji

Fr urologie idrar-bilim, bevliye