ıslık

ıska

?

ıskarmoz

Yun/EYun skalmós σκαλμός zsandalda küreğin bağlandığı çubuk << HAvr *sḱol-mn̥- yarma (ağaç, çubuk) HAvr *sḱel-1 yarmak

ıskarta

İt scarto atılmış, elenmiş, ekarte edilmiş İt scartare 1. uzaklaştırmak, 2. iskambilde kâğıt kaçmak

ısla|mak

<< OTü ısla-/ısıl- sulamak, ıslatmak ≈ ETü suvla-/suvul- a.a. ETü suv su +lA-

ıslah

Ar iṣlāḥ إصلاح z [#ṣlḥ ifˁāl IV msd.] düzeltme, sağaltma, uyum sağlama Ar ṣalaḥa صلح ziyi veya uygun idi

ıslık

KTü: sığlık [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
sığlık [[ıslık]], sığlık birdi [[ıslık çaldı]] TTü: sıklık [ Ahterî-i Kebir, 1545]
aṣ-ṣafīr (Ar.): Şol sadāya dirler ki Türkīce aŋa sıklık dirler. TTü: sıslık [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
aṣ-ṣafīr [Ar.]: sıslığa denir ki dudak ile çalarlar, düdük sesi gibi ses çıkarırlar. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ıslık: Türkīde sıklık, sıkrıntı.

OTü sıkrık/sıklık ıslık ETü sıkır- ötmek, ıslık çalmak +Uk


20.09.2017
ısmarla|mak

Fa spardan, sipar- سپردن ztevdi etmek, emanet etmek +lA- << OFa avispārtan, avispār- a.a.

ıspanak

Fa ispanāχ/ispānac إسپناخ/إسپانج zbir sebze, spinacia oleracea << OFa spanāk a.a.

ıspatula

Fr spatule kürekçik, keskin kenarlı boya veya macun paleti << Lat spathula kürekçik Lat spatha kürek +ul°

ıspazmoz

Yun spasmós σπασμός zkasılma, spazm << EYun spasmós σπασμός za.a.

ısrar

Ar iṣrār إصرار z [#ṣrr ifˁāl IV msd.] a.a. Ar ṣarra صَرَّ zgıcırdadı, cırcır böceği gibi öttü