ısla|mak

ısırgan

<< ETü ısırġan çok ısıran ETü ısır- +(g)An

ısıt|mak

<< ETü isit- ısıtmak, ateşi çıkmak ETü isi- ısınmak +It-

ıska

?

ıskarmoz

Yun/EYun skalmós σκαλμός zsandalda küreğin bağlandığı çubuk << HAvr *sḱol-mn̥- yarma (ağaç, çubuk) HAvr *sḱel-1 yarmak

ıskarta

İt scarto atılmış, elenmiş, ekarte edilmiş İt scartare 1. uzaklaştırmak, 2. iskambilde kâğıt kaçmak

ısla|mak

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
ısılmak [ağzı ıslanmak] TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
üç gün ıslandığından soŋra hammāma gireler TTü: [ İbn Avvâm, Kitabü'l-Filâha terc., 1590]
tatlu su ile ıslanmış toprakda on yahud oniki gün mıkdārı durdukdan soŋra

<< OTü ısla-/ısıl- sulamak, ıslatmak ≈ ETü suvla-/suvul- a.a. ETü suv su +lA-

 su

Not: Ses değişiminin gerekçesi açık değildir. Karş. Moğ usula- "sulamak, özellikle hayvana su vermek" < usu "su".

Benzer sözcükler: ıslak, ıslanmak, ıslatmak


10.12.2015
ıslah

Ar iṣlāḥ إصلاح z [#ṣlḥ ifˁāl IV msd.] düzeltme, sağaltma, uyum sağlama Ar ṣalaḥa صلح ziyi veya uygun idi

ıslık

OTü sıkrık/sıklık ıslık ETü sıkır- ötmek, ıslık çalmak +Uk

ısmarla|mak

Fa spardan, sipar- سپردن ztevdi etmek, emanet etmek +lA- << OFa avispārtan, avispār- a.a.

ıspanak

Fa ispanāχ/ispānac إسپناخ/إسپانج zbir sebze, spinacia oleracea << OFa spanāk a.a.

ıspatula

Fr spatule kürekçik, keskin kenarlı boya veya macun paleti << Lat spathula kürekçik Lat spatha kürek +ul°