ıvır zıvır

ışın

<< OTü yaşın/yışın şimşek, yıldırım ETü yaşu- parlamak +In

ışkın

<< ETü ışġūn ravent bitkisi, özellikle yabani ravent, Rheum ribes

ıtır

Ar ˁiṭr عطر z [#ˁṭr fiˁl ] güzel koku, parfüm, baharat

ıtk

Ar ˁitḳ إْتق z [#ˁtḳ fiˁl msd.] 1. önce olma, eskime, eski olma, 2. köle azat edilme Ar ˁatiḳa عَتِقَ zköle azat edildi

ıtlak

Ar iṭlāḳ إطلاق z [#ṭlḳ ifˁāl IV msd.] 1. salma, salıverme, bırakma, boşama, azat etme, 2. ad verme Ar ṭalaḳa طَلَقَ zsalındı

ıvır zıvır

TTü: apur sapur "karma karışık" [ Amasyalı Mahmud b. İbrahim, Miftahu'l-Luga, <1512]
kaş kamaş [Fa.] apur sapur maˁnāsına, dardağan. kıvır zıvır "değersiz şey" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Canım ben onların içinde ne kıvır zıvır şeyler olduğunu biliyorum. [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
ıvır zıvır: Saçma, faydasız şeyler.

≈ TTü kıvır zıvır/ıvır kıvır kırık dökük ve değersiz şeyler

 kıvır-

Not: Abur cubur ve abuk subuk biçimleri ile anlam bağı mevcuttur.

Benzer sözcükler: ıvır kıvır, kıvır zıvır


02.06.2015
ızgara

Yun skará σκαρά zmangal << EYun esχárā εσχάρα zocak, ateş yakılan yer, özellikle tanrılara adanan kurban etinin kızartıldığı ateş ≈ EYun esχarís εσχαρίς zmangal

iade

Ar iˁāda(t) إعادة z [#ˁwd ifˁāla(t) IV msd.] geri getirme, tekrar etme Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi

iane

Ar iˁāna(t) إعانة z [#ˁwn ifˁāla(t) IV msd.] yardım etme, muavenet Ar ˁāna عَانَ zyardım etti

iaşe

Ar iˁāşa(t) إعاشة z [#ˁyş ifˁāla(t) IV msd.] yaşatma, geçindirme, rızkını verme Ar ˁāşa عَاشَ zyaşadı, geçindi

ibadet

Ar ˁibāda(t) عبادة z [#ˁbd fiˁāla(t) msd.] 1. hizmet etme, kulluk, 2. tapma, tapınma Ar ˁabada عَبَدَ zkulluk etti