şürekâ

şükran

Arapça şkr kökünden gelen şukrān شُكْرَان z "şükretme, minnet duyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakara شَكَرَ z "şükretti" fiilinin fuˁlān vezninde masdarıdır.

şükûfe

Farsça şukūfe شكوفه z "çiçek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen şkōfag sözcüğünden evrilmiştir.

şükür

Arapça şkr kökünden gelen şukr شُكْر z "teşekkür etme, minnet duyma, övme, yüceltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakara شَكَرَ z "minnet duydu, şükretti" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

şümul

Arapça şml kökünden gelen şumūl شُمول z "kucaklama, kapsama, kapsam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şamala شَمَلَ z "kucakladı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

şüphe

Arapça şbh kökünden gelen şubha(t) شُبْهة z "belirsizlik, kuşkulu olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiha شَبِهَ z "benzedi, gibi idi" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

şürekâ
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
şürekā: Ortaklar.

Köken

Arapça şrk kökünden gelen şurakāˀ شركاء z "ortaklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarīk شريك z "ortak" sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için şerik maddesine bakınız.


20.08.2015
şüyu

Arapça şyˁ kökünden gelen şuyūˁ شيوع z "(haber) yayılma, kamuya mal olma, (mülk) bölünme, ortaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāˁa شاع z "yayıldı, dağıldı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

ta

Farsça تا z "dek, -e kadar, diye, için, ki (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

taaccüp

Arapça ˁcb kökünden gelen taˁaccub تعجّب z "şaşırma, hayret etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacaba عجب z "şaşırdı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taaddi

Arapça ˁdw kökünden gelen taˁaddi تَعَدٍّ z "düşmanlık etme, tecavüz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadā "düşman idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taahhüt

Arapça ˁhd kökünden gelen taˁahhud تعهّد z "üstlenme, söz verme, deruhte etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁahida عَهِدَ z "ısmarladı, sözleşti, şart koştu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.