şaş|mak

şarman

Fr charmant büyüleyici, cazip, sevimli Fr charmer büyülemek, cezbetmek +ent°

şart1

Ar şarṭ شرط z [#şrṭ faˁl msd.] koşul Ar şaraṭa شرط z1. bıçak ucuyla kesti, çentik açtı, yardı, 2. şart koştu (≈ Aram sereṭ סרטא z [#srṭ] bıçak ucuyla yapılan çentik, yazı, yazıt Aram səraṭ çentmek, işaretlemek )

şart2

Fr charte belge, protokol Lat charta kâğıt

şaryo

Fr chariot [büy.] 1. dört tekerli yük arabası, 2. daktilonun hareketli kısmı << Lat carrus a.a. Fr char at arabası

şasi

Fr châssis at arabasının ana gövdesi [esk.], otomobil gövdesi Fr châsse sandık, sanduka << Lat capsa a.a.

şaş|mak

ETü: saş [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sāş at [[ürkek, kolayca panikleyen at]] Çağ: [ anon., Oğuzname, <1300]
nökerlernüŋ il künnüŋ kamaġı munı kördiler şaştılar TTü: şaş gitmek [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
al-muχtif [Ar.]: nişāna uğramayıp şaş gidici ok Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
şaşmak: etre troublé, agité

<< OTü şaş- ürkmek, hayret etmek ≈ ETü saş ürkek, şaşkın

Not: Alıntı ve onomatopeler dışında /ş/ ile başlayan Türkçe üç sözcüğün her üçü, ikinci ünsüzdeki /ş/ sesinin önsese asimilasyonuyla oluşmuştur. Karş. şiş-, şiş1.

Benzer sözcükler: şaşakalmak, şaşalamak, şaşılmak, şaşırmak, şaşırtmak, şaşırtıcı, şaşırtma, şaşkın

Bu maddeye gönderenler: şaşı, şaşkaloz


09.10.2017
şaşaa

Ar şaˁşaˁa(t) شعشعة z [#şˁ faˁfaˁa(t) q. msd.] parlama, parıltı onom şaˁşaˁa شعشع zparıldadı

şaşı

<< ETü saşı şaşkın, birbirini tutmaz ETü saş- +I(g)

şaşkaloz

§ TTü şaş- +? TTü kal- +oz

şatafat

Ar şaṭf شطف z [#şṭf] 1. Mısır'da Memluk hükümdarlarının egemenlik alameti olan sancak, 2. bezeme, dalkavukluk

şatır

Ar şāṭir شاطر z [#şṭr fāˁil fa.] oynak, şaklaban Ar şaṭura شَطُرَ zseğirtti, şaklabanlık yaptı