şalter

şakul

Arapça şāḳul veya şāḳūl شاقل z "ipe asılı bir ağırlıktan oluşan duvarcı aleti, çekül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şāḳūl שָׁקוּל z "ağır" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice şāḳal שקל z "tartmak" fiili ile eş kökenlidir.

şal

Farsça şāl شال z "Keşmir'e özgü keçi yünü örtü" sözcüğünden alıntıdır.

şale

Fr (İsv) chalet "İsviçre'ye özgü dağ evi" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *cala "İsviçre'ye özgü dağ evi, yayla barınağı" sözcüğünün küçültme halidir.

şalgam

Farsça şalġam شلغم z "şalgam (brassica napus) veya turp (brassica rapa)" sözcüğünden alıntıdır.

şallak

Türkiye Türkçesi cavlak veya cıbıldak veya çıplak "çıplak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

şalter
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1932]
üç kutuplu şalter, lâstik damga, bant izole, peçete, oto direzin manyatosu

Köken

Almanca Schalter "akım kesici" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca schalten "kesmek, yarmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skel- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)kel-¹ "kesmek, yarmak" biçiminden evrilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

ıskarmoz, şelf, şilt


20.08.2017
şalupa

İtalyanca scialuppa "denizcilikte römorkör, çekici" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Almanca aynı anlama gelen Schleppe sözcüğünden alıntıdır.

şalümo

Fransızca chalumeau "kamış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince calamellus "kamışçık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince calamus "kamış, kalem" sözcüğünün küçültme halidir.

şalvar

Farsça ve Orta Farsça şalvār شلوار z "pantolon, uzun don" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça şal شل z "but, bacak" ve Avesta (Zend) dilinde var- "örtmek" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-¹ "örtmek, korumak" biçiminden evrilmiştir. )

şaman

Fransızca chaman "Orta Asya kavimlerine özgü büyücü-din adamı, kam" veya İngilizce aynı anlama gelen shaman sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1698 Adam Brand, Alm. seyyah.) Bu sözcük Moğolca şaman "Budist keşiş" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Soğdca aynı anlama gelen şaman sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Sanskritçe śramaná श्रमण z "zahit, dünya nimetlerini terkeden (Budist veya Jain) dervişi" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe śramyati "eziyet çekmek, kendine eziyet etmek" fiilinden türetilmiştir.

şamandıra

Yeni Yunanca simadúra σημαδούρα z "denizde bir yeri belirlemek için bırakılan yüzer işaret" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca simádi σημάδι z "işaret" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sḗma σήμα z sözcüğünden türetilmiştir.