şansölye

şan2

Fransızca chant "şarkı, şarkı eğitimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cantus sözcüğünden evrilmiştir.

şandel

Fransızca chandelle "1. mum, havai fişek, 2. oyunda topu dikey olarak havalandırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince candella "mum" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince candere "yanmak, akkor olmak" fiilinden +ell° ekiyle türetilmiştir.

şano

İtalyanca scena "sahne" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

şans

Fransızca chance "rastlantı, talih" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cadentia "1. düşme, 2. payına düşme, rast gelme, kısmetine çıkma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince cadēre, cas- "düşmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

şanson

Fransızca chanson "şarkı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cantio sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince canere "şarkı söylemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

şansölye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Almanye ve Avusturya başbakanlarının unvanı" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
[Avusturya başbakanı] Şansölye M. Şuşnigin 'Cumhuriyet'e beyanatı

Köken

Fransızca chancelier "mabeyinci [esk.], hazine bakanı [esk.], başbakan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince cancellarius sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için kançılarya maddesine bakınız.


19.08.2017
şantaj

Fransızca chantage "tehdit, tehditle para sızdırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca faire chanter "argoda konuşturmak" deyiminden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca chanter "şarkı söylemek" fiilinden türetilmiştir.

şantan

Fransızca café chantant "şarkılı kafe" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca chanter "şarkı söylemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cantare fiilinden evrilmiştir.

şanti

Fransızca crème chantilly "Chantilly kaymağı, şekerle çırpılmış kaymak" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Chantilly "Fransa'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

şantiye

Fransızca chantier "inşaat iskelesi, inşaat yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cantharius "yük atı, beygir" sözcüğünden evrilmiştir.

şantör

Fransızca chanteur "erkek şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chanter "şarkı söylemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cantare fiilinden evrilmiştir.