şaryo

şarlot

Fransızca charlotte "elma marmeladı ve eklem kırıntılarıyla yapılan bir tür tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Charlotte "bir kadın adı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Charlot "küçük Charles, bir erkek adı" sözcüğünün fiilidir.

şarm

Fransızca charme "1. büyü amacıyla söylenen makamlı dua, büyü, sihir, 2. baştan çıkarma yeteneği, cazibe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carmen, carmin- "şarkı, büyü" sözcüğünden evrilmiştir.

şarman

Fransızca charmant "büyüleyici, cazip, sevimli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charmer "büyülemek, cezbetmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

şart1

Arapça şrṭ kökünden gelen şarṭ شرط z "koşul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraṭa شرط z "1. bıçak ucuyla kesti, çentik açtı, yardı, 2. şart koştu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice srṭ kökünden gelen sereṭ סרטא z "bıçak ucuyla yapılan çentik, yazı, yazıt" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice səraṭ "çentmek, işaretlemek" fiilinden türetilmiştir. )

şart2

Fransızca charte "belge, protokol" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince charta "kâğıt" sözcüğünden alıntıdır.

şaryo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"daktilo aksamı" [ Cumhuriyet - gazete, 1929]
Torpedo yazı makinesi (...) şaryolarının kabili tebdil olması dolayisile ...

Köken

Fransızca chariot "1. dört tekerli yük arabası, 2. daktilonun hareketli kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen carrus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Fransızca char "at arabası" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.


09.01.2019
şasi

Fransızca châssis "at arabasının ana gövdesi [esk.], otomobil gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca châsse "sandık, sanduka" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen capsa sözcüğünden evrilmiştir.

şaş|mak

Orta Türkçe şaş- "ürkmek, hayret etmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe saş "ürkek, şaşkın" fiili ile eş kökenlidir.

şaşaa

Arapça şˁ kökünden gelen şaˁşaˁa(t) شعشعة z "parlama, parıltı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük şaˁşaˁa شعشع z "parıldadı" fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

şaşı

Eski Türkçe saşı "şaşkın, birbirini tutmaz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saş- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

şaşkaloz

Türkiye Türkçesi şaş- ve Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kal- sözcüklerinin bileşiği olabilir; ancak bu kesin değildir.