şebek

şayia

Arapça şyˁ kökünden gelen şāyiˁa(t) شايعة z "yayılan veya dağılan şey" sözcüğünden alıntıdır.

şayka

Rusça şayka шайка z "tekne, leğen" sözcüğünden alıntıdır.

şayze

Almanca Scheisse "dışkı" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skeutan "atmak, fırlatmak, saçmak" fiilinden türetilmiştir.

şeamet

Arapça şAm kökünden gelen şiˀāma(t) شىٔامة z "1. sol taraf, 2. uğursuz ve meymenetsiz olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen şuˀm شؤم z sözcüğü ile eş kökenlidir.

şebboy

Farsça şabbūy veya şab-anbūy شبّوى/شب أنبوى z "«gece kokan», sarı menekşe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça şab شب z "gece" (NOT: Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χşap- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kşapā sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça būy بوى z "koku" sözcüklerinin bileşiğidir.

şebek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ağ" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
şebeket, pl. şebek: Rete piscatorium [balıkçı ağı] "... bir tür maymun" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
maymūn taˁbīr olunan cānāvar nevˁindendir, Türkçe şadı derler ve bir nevˁine şebek taˁbīr ederler.

Köken

Arapça şbk kökünden gelen şabak شَبَك z "ağ, network" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabaka(t) شَبَكَة z "bir ağ parçası, özellikle yüze takılan ağ şeklinde perde" sözcüğünün faˁal vezninde türevidir.

Daha fazla bilgi için şebeke maddesine bakınız.

Ek açıklama

Belki "ağ maymunu" anlamında.


17.08.2017
şebeke

Arapça şbk kökünden gelen şabaka(t) شبكة z "ağ, balık ağı, dokuma, örgü, ızgara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabaka شبك z "ağ ördü" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice sebek סֶבֶך z "ağ" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice sābak סָבַך z "ağ örme, dokuma, çit ve kafes yapma" fiili ile eş kökenlidir. )

şebnem

Farsça şabnam شبنم z "çiy" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şab شب z "gece" ve Farsça nam نم z "yaşlık, nem" sözcüklerinin bileşiğidir.

şecaat

Arapça şcˁ kökünden gelen şacāˁa(t) شَجاعة z "yiğitlik, civanmertlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şacuˁa شَجُعَ z "yiğit idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şecere

Arapça şcr kökünden gelen şacara(t) شَجَرَة z "1. ağaç, 2. (mec.) soy ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

şedde

Arapça şdd kökünden gelen şadda(t) شدّة z "Arap alfabesinde bir sessiz harfin çift telaffuz edileceğini gösteren işaret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sertleştirdi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.