şimşek

şilt

İng shield kalkan, kalkan şeklinde plaket << Ger *skeldaz tahta tabaka, tabla << HAvr *(s)kel-¹ kesmek, yarmak

şilte

Fa çiltā چلتا zkatmerli battaniye, bundan mamul asker giysisi, zırh § Fa çihil چهل zkırk Fa تا zkat

şimal

Ar şimāl شمال z [#şml fiˁāl msd.] 1. sol, 2. kuzey (gün doğumuna oranla sol) (≈ İbr/Aram simāl סמל za.a. ≈ Akad şumēlu a.a. )

şimdi

<< OTü şimdi << ETü uş imdi işte şimdi

şimendifer

Fr chemin de fer demir yolu § Fr chemin yol (<< OLat camminus yol ) Fr fer demir

şimşek

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
sügüşek/süŋüşek سوكوشاك: el-berk ve yıldırım ve ṣāˁiḳa TTü: [ Hasan b. Hüseyn, Şâmilu'l-Luga, 1505]
diraχş [Fa.]: gök gürleyüp sügşek/süŋşek سكشك yalabımak [ Meninski, Thesaurus, 1680]
şimşek : Yıldırım, yıldırım oḳı, saika, bárk

<< TTü süŋşek şimşek TTü süŋüş [küç.] mızrak +Ak

 süngü

Not: P. Yavuzarslan AÜDTCF Dergisi 20/2 (2013) makalesinde sözcüğün etimolojisini başarıyla analiz eder.

Benzer sözcükler: şimşeklenmek


16.02.2018
şimşir

Fa şimşād/şimşār شمشاد/شمشار zşimşir ağacı

şinanay

Roma şinanay yok

+şinas

Fa şinās شناس zbilen, tanıyan Fa şināχtan, şinās- شناختن, شناس zbilmek, tanımak OFa şnāχtan, şnās a.a. (≈ Ave zan-, zainti a.a. ≈ Sans jnā-, jānāti a.a. ) << HAvr *ǵn̥h₃-sḱé- (*ǵnō-sḱé-) a.a.

şinik

EYun/OYun χoîniks χοῖνιξ z1. bir tahıl ölçüsü, 2. kölelere verilen günlük tayın, yevmiye

şintoizm

Jap şintō 神道 z«tanrılar yolu», Japonya'da dinî geleneklerin tümü +ism° Çin şén dào 神道 ztanrısal yol