şir

şinanay

Roma şinanay yok

+şinas

Fa şinās شناس zbilen, tanıyan Fa şināχtan, şinās- شناختن, شناس zbilmek, tanımak OFa şnāχtan, şnās a.a. (≈ Ave zan-, zainti a.a. ≈ Sans jnā-, jānāti a.a. ) << HAvr *ǵn̥h₃-sḱé- (*ǵnō-sḱé-) a.a.

şinik

EYun/OYun χoîniks χοῖνιξ z1. bir tahıl ölçüsü, 2. kölelere verilen günlük tayın, yevmiye

şintoizm

Jap şintō 神道 z«tanrılar yolu», Japonya'da dinî geleneklerin tümü +ism° Çin şén dào 神道 ztanrısal yol

şipşak

onom şıp hızlı eylem sesi

şir

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
sen şīr merd yigitsüŋ [aslan gibi gençsin] [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ol şīr-i maˁrike-i kārzār ve ol mücāhid-i nāmdār [savaş meydanlarının aslanı namlı mücahit] şirpençe "aslan pençesi, kanser çıbanı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şīr pence: Seretan çıbanı.

Fa şīr/şēr شير zaslan << OFa şagr a.a.

Not: Karş. Sogd şrγw, Hotan Saka sarau "aslan". BaileySaka 421.

Benzer sözcükler: Alişir, şirpençe


06.09.2017
şir(o)+

Fr/İng chiro+ [bileşik adlarda] el EYun χeír χείρ zel

şira

Ar şirāˀ شِرَاء z [#şry fiˁāl msd.] satın alma, ticaret Ar şarā شَرَا zsatın aldı

şiraze

Fa şīrāze شيرازه zilik dikişi, kitabın sırt dikişi <? Fa şīrāz çökelek, meyve pestili +a

şirden

Fa şīrdān شيردان zgeviş getiren hayvanların ikinci midesi § Fa şīr شير zsüt Fa dān1 دان zkap, taşıyan

şirin

Fa/OFa şīrīn شيرين z1. sütlü, sütsü, süt gibi, 2. tatlı Fa/OFa şīr شير zsüt +īn