+aver

avarya

İtalyanca avaria "hasar (özellikle gemi taşımacılığında)" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça ˁawāriyya(t) عَوَارِيَّة z "hasarlılık, hasarlı şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawār عَوَارِ z "kusur, hasar, çürük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁāra "sakat ve kusurlu idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

avatar

İngilizce avatar "1. Hindu dininde ruhun bir bedende reenkarnasyonu, 2. internette sanal kimlik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe avatāra अवतार z "iniş, yüksek bir ruhun belli amaçla bir kimliğe bürünerek dünyaya inmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe avatárati "aşağı geçmek" fiilinden türetilmiştir. Sanskritçe fiil Sanskritçe ava- "aşağı" ve Sanskritçe tárati "geçmek" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terh₂- (*ter-) "geçmek" biçiminden evrilmiştir. )

avaz

Farsça āvāz آواز z "ses, özellikle insan ve hayvan sesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vāç veya āvāç sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe vāç "ses, söz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- "söylemek" biçiminden evrilmiştir.

avdet

Arapça ˁwd kökünden gelen ˁawda(t) عَوْدة z "geri gelme, dönme, yineleme, alışkanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāda عَادَ z "geri geldi, tekrarladı, alıştı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

avene

Arapça ˁwn kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ˁawana(t) عَوَنَة z "yardımcılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁawn عَوْن z "yardım, yardımcı" sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça ˁāna عَانَ z "yardım etti" fiilinin tekilidir.

+aver
Köken

Farsça āvar اور z "[bileşik adlarda] getiren, sahip olan, -li" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Farsça āvardan, āvar- آوردن, آور z "getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça burdan, bar- بردن, بر z "taşımak, getirmek" fiilinden ā+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için +ber maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

aznavur, canavar, cengâver, destur (düstur), dilaver


09.03.2013
averaj

Fransızca average "gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [15. yy], aritmetik ortalama [18. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca avariaggio "sigortacılık deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca avaria "deniz ticaretinde kayıp, hasar" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawār عوار z "hasar, kusur" sözcüğünden türetilmiştir.

avize

Farsça āvīze آويزه z "asılmış, askı, küpe, takı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça āvīχtan, āvīz- آويختن, آويز z "asmak, asılmak, sarkmak, salınmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde ā-vaeg-, ā-vaeça- biçimi ile eş kökenlidir. Avestaca biçim Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen vaeg-, vaeç- fiilinden ā+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wei̯g- kökünden türetilmiştir.

avlu

Yunanca avlí αυλή z "çitle çevrili alan, ağıl, avlu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aulḗ αυλή z sözcüğünden evrilmiştir.

avokado

İngilizce avocado "tropik bir bitki ve meyvesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca avocado sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Nahuatl (Aztek) dilinde ahuacatl "testis, husye" sözcüğünden alıntıdır.

avrat

Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawra(t) عورة z "kusur, özür, edep yeri" sözcüğünden alıntıdır.