Hint

himmet

Ar himma(t) هِمّة z [#hmm fiˁla(t) msd.] ilgilenme, önem verme Ar hamma هَمَّ zkaygılandı, önemsedi

hin1

?

hin2

Ar ḥīn حين z [#ḥyn] an, zaman, bir şeyin tam zamanı

hindi

Ar/Fa hindī هندى zHint'e ait, Hintli öz Hind

hindiba

Ar hindubāˀ هندباء z [#hndb q.] yaprakları salata olarak yenen bir bitki, chicorium intybus EYun íntybos/éntybon ίντυβος/έντυβον za.a.

Hint

[ Kutadgu Bilig, 1069]
kerek hindū bolsun kümüş yuluğu [akça ile alınmış Hindu (köle) dahi olsa] Hindustan [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ḳaḳnūs adlu bir ulu kuş dilsitān / var anuŋ ṭurağıdur Hindūsitān Hinduizm [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Parya'lar ileride büsbütün Hinduizm camiasından ayrılmıs olacaktır.

Ar/Fa hind هند zHint ülkesi EFa hindu- Kuzeybatı Hindistan'da bir diyar, Pencap Sans sindhu- सिन्धु zdeniz, nehir, özellikle İndus nehri

Not: Hintçe ünlüye bitişen /s/, İranca ve Yunancada /h/ biçimini alır. • Eski Farsça sözcük en erken y. MÖ 510 tarihli Bīsutun yazıtında kaydedilmiştir. EYun Indos biçimi Farsçadan alıntıdır. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir.

Benzer sözcükler: Hindistan, Hindu, Hinduizm

Bu maddeye gönderenler: demirhindi, hindi, indigo (indiyum)


21.02.2018
hinterland

Alm Hinterland geri alan § Alm hinter geri, arka Alm Land ülke, alan

hip(o)+1

Fr/İng hypo+ [bileşik adlarda] alt, alçak, aşağı, eksik EYun ʰýpo ὑπο zaltta veya aşağıda olma, eksik ve az olma bildiren edat ve fiil öneki << HAvr *supo alt

hip(o)+2

Fr/İng hippo+ [bileşik adlarda] at EYun ʰíppos ἱππος zat << HAvr *h₁éḱwos (*éḱwos) a.a.

hip-hop

İng hip-hop 1980'lerde New York'un zenci semtlerinde doğan bir gençlik akımı ve buna özgü müzik tarzı § İng hip son moda İng hop sıçrama, hoplama

hiper+

Fr/İng hyper+ [bileşik adlarda] üstün, aşırı, çok EYun ʰýper ὕπερ züstte veya üzeri olma, yukarı doğru hareket etme bildiren edat ve fiil öneki << HAvr *(s)upér üst, yukarı