hukuk

hötöröf

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

höyük

Oğuzca öyük "yığma tepe, tümsek" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *örük biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ör- "yığmak, yükseltmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

hubris

İngilizce hubris "aşırı ve trajik sonuçları olan kibir" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰúbris ύβρις z "küstahlık, haddini tecavüz etme" sözcüğünden alıntıdır.

hububat

Arapça ḥbb kökünden gelen ḥubūb حبوب z "tahıl taneleri, tahıllar" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḥabba(t) حبّة z "tane, özellikle tahıl tanesi veya tohum" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

hudut

Arapça ḥdd kökünden gelen ḥudūd حدود z "sınırlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadd حدّ z "sınır" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

hukuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"haklar (çoğul)" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
atamuŋ üzerüŋüzde haḳları vardır, ol ḥuḳūḳı yerine getirüŋ [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
hukuk: 1. Kanun ve adetlerin bütünü. 2. Kanunlar bilimi. (...) 5. Ahbaplık, dostluk. 6. Kanunların cezaya değgin olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren kısmı. 7. Haklar.

Köken

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen ḥuḳūḳ حقوق z "haklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳ حقّ z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için hak1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

1945 öncesi tüm sözlüklerde sadece hak sözcüğünün çoğulu olarak gösterilmiştir.

Benzer sözcükler

hukukçu, hukukî, hukuksal, hukuksuz


11.12.2014
hulk

Arapça χlḳ kökünden gelen χulḳ خُلْق z "yaradılış, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaḳa خَلَقَ z "yarattı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

hulul

Arapça ḥll kökünden gelen ḥulūl حلول z "1. konma, durma, yolculuğa ara verme, 2. ruhun bedene girmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "kondu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

hulus

Arapça χlṣ kökünden gelen χulūṣ خلوص z "1. temizlik, dürüstlük, 2. dürüstlük gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa "arı ve temiz idi, arındı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

humbara

Farsça χumbare خمبره z "küçük küp" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kūb veya χumb "küp" sözcüğünden türetilmiştir.

humma

Arapça ḥmm kökünden gelen ḥummāˀ حمّاء z "hastalık ateşi, sıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamma حمّ z "kızdı, ısındı" fiilinin fuˁlāˀ vezninde türevidir.