Rum

ruhsat

Arapça rχṣ kökünden gelen ruχṣa(t) رخصة z "1. (bir yasağı) yumuşatma, kolaylık, 2. izin, lisans, diploma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raχaṣa رخص z "yumuşadı, kolaylaştı, gevşedi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

ruj

Fransızca rouge "kırmızı renk, allık, kırmızı dudak boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rubeus "kızıl" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ruber "kırmızı" sözcüğünden türetilmiştir.

rulet

Fransızca roulette "tekercik, bir kumar aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca rouelle "küçük tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotula sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir.

rulman

Fransızca roulement "1. yuvarlanma, 2. makinalarda dönmeyi kolaylaştıran ara birim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rouler "yuvarlamak, yuvarlanmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince rotula "küçük tekerlek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir.

rulo

Fransızca rouleau "yuvarlanık şey, top" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rouler "yuvarlamak, yuvarlanmak, top olmak, top etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince rotula veya rotulus "tekerlek" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir.

Rum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Orhun Yazıtları, 735]
tabğaç tüpüt apar porom/forom kırkız [Çin Tibet Avar Rum Kırgız] Rūmī [ Kutadgu Bilig, 1069]
Yüzin kizledi yérke Rūmī kızı

Köken

Arapça ve Farsça rūm روم z "Roma (Bizans) ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰrōmē ῥώμη z "Roma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (Lat) Roma özel adından türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için roman1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Orhon yazıtlarında görülen Porom/Forom, Rum ülkesinin Partça adı olan From biçiminden alınmıştır. Karş. Ermenice Hrom (aynı anlamda). • Anadolu ve Balkanların aslî adı olarak 18.-19. yy'a dek kullanılmıştır. Rūmī dil adı Türkçede genellikle "Bizans Yunancası", İran kültürel alanında ise "Türkiye Türkçesi" anlamında kullanılır.

Benzer sözcükler

Rumca, Rumeli, Rumi, Urum


07.06.2021
rumba

İspanyolca rumba "Küba'dan 1890'larda yayılan bir müzik ve dans türü" sözcüğünden alıntıdır.

ruşen

Farsça rōşan رُوشن z "ışık, aydınlık" sözcüğünden alıntıdır.

rutenyum

Yeni Latince ruthenium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1845 Karl Klauss, Alm. asıllı Rus kimyacı.) Latince sözcük Latince Ruthenia "Rusya" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

rutin

Fransızca routine "alışkanlıkların dışına çıkmayan, kalıplaşmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca route "yol, rota, güzergâh" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince via rupta "karayolu" deyiminden evrilmiştir.

rutubet

Arapça rṭb kökünden gelen ruṭūba(t) رطوبة z "nem, nemli olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṭiba رطب z "nemli idi, nemlendi" fiilinin fuˁūla(t) vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice reṭbā רטבא z "nem" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen raṭābu sözcüğü ile eş kökenlidir. )