torun

tornistan

İng turn astern (gemi) olduğu yerde geri gitme § İng turn dön (Fr tourner dönmek ) İng stern geminin kıç tarafı (<< Eİng stēor dümen Ger *steurō dümen )

torpido

İng torpedo 1. çarpan balığı, 2. su altı bombası Lat torpedo çarpan balığı Lat torpere uyuşturmak, sersemletmek +do

torpil

Fr torpille 1. çarpan balığı, raia torpedo, 2. su altı bombası, 3. bir projeyi batırmak amacıyla gerçek niyetini belli etmeden müdahale etme Lat torpillus [küç.] çarpan balığı << Lat torpedo, torpedin- a.a. +ell°

torso

İng torso heykelde başsız ve uzuvsuz gövde İt torso tomruk, ağaç veya hayvan ve insan gövdesi << OLat *turso EYun thýrsos θύρσος zasa, gürz, ucu kalın sopa

tortu

Ar durd/durdī درد/دردى z [#drd] zeytinyağı ve şarap tortusu (Kaynak: Lane sf. I:870)

torun

ETü: torum "deve yavrusu" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
torum [yeni doğmuş deve] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
torum: petit chameau de deux ans [iki yaşında deve yavrusu] ... torun: petil-fils et petite-fille [kız ve erkek torun]. TTü: "... çocuğun çocuğu" [ Lugat-i Halimi, 1477]
Rüstem-i cihāngīr anuŋ tornudur

≈ ETü torum genç, yavru, özellikle deve yavrusu ≈ Ave tauruna- insan ve hayvan yavrusu, genç ≈ Sans tāruṇa तारुण्य za.a. (Kaynak: Barth sf. 643)

Not: Eren sf. ve M. Ölmez sözcüğün Ermeniceden alıntı olduğu kanısındadır. Karş. Erm toŗn թոռն "torun, çocuğun çocuğu"; Kürd torin "yavru, delikanlı". Öte yandan TTü, ÇTü tor, torlak "yavru, genç irisi". İrani dillerle Türkçe arasındaki etkileşim yönü muammadır.

Bu maddeye gönderenler: toraman, torlak


01.03.2021
toryum

YLat thorium bir element (İlk kullanım: 1828 Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) öz Thor İskandinav mitolojisinde bir tanrı +ium

tos

onom kafa veya boynuz vurma sesi

tosbağa

§ onom tos toslama sesi? TTü bağa kurbağa

tost

İng toast her çeşit kızartma, özellikle kızartılmış ekmek OLat tostare [den.] kızartmak Lat tostus [pp.] yanmış, kızartılmış Lat torrere yakmak, kavurmak, kurutmak +()t° << HAvr *tors-éi̯e- kurutmak HAvr *ters- kurumak

tosun

<< ETü tosun hırçın kimse, hırçın at <? ETü tos- hırçınlık etmek