açıkla|mak

<< ETü āç aç, açlık (isim ve sıfat)

aç|mak

<< ETü aç- a.a.

açelya

YLat azalea kumlu toprakta yetişen bir çiçek (İlk kullanım: Linnaeus, İsv. doğabilimci (1707-1778).) EYun azaléos αζαλέος zsusamış, susuzluktan yanan HAvr *h₂eHs- (*as-) yanmak

açı

TTü aç- +I(g)

açık

<< ETü açuk açık ETü aç- +Uk

açıkla|mak

TTü: "alenen söylemek" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
O havadise denir ki elsine-i nâsa düşüp lâkin henüz açıklanmayıp birbirine gizlice söyleyeler. TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
açıklamak: 1. meydana çıkarmak, izhar ve ilan eylemek, 2. açıkdan ve aşikâre söylemek YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
açıklama = İzah

TTü açık +lA-

 açık

Not: "İzah etmek, anlamı açıklığa kavuşturmak" anlamı 1930'lardan önce enderdir.

Benzer sözcükler: açıklama, açıklanmak, açıklatmak


25.02.2019
açkı

TTü aç- +gU

açma

TTü aç- +mA

açmaz

TTü aç- +mAz

ad

<< ETü āt isim, unvan

ada

<< OTü atağ ada ≈ ETü otruġ ayrılmış veya kesilmiş yer, ada ETü otrul- kesilmek