ağ|mak

agrega

Fr agrégat toplama şey, birden fazla mineralin bileşiminden oluşan kayaç Lat aggregatus [pp.] Lat aggregare [den.] sürü haline getirmek +()t° Lat ad+ grex, greg- hayvan sürüsü

agreman

Fr agrément onaylama, benimseme Fr agréer uymak, onaylamak +ment° << OLat aggratare [den.] a.a. Lat ad+ gratus makbul, hoşa giden << HAvr *gʷr̥H-to-s (*gʷr̥-to-s) HAvr *gʷerH- (*gʷer-) makbul olmak

agresyon

Fr agression saldırı, saldırganlık Lat agressio a.a. Lat aggredi üstüne yürümek +(t)ion Lat ad+ gradi, gress- yürümek, adım atmak

agu

çoc

aguş

Fa āġuş آغش zsarmalama, kucaklama, kucak, belek Fa āġaştan آغشتن zsarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek

ağ|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ıġaç tutunu aġtırtım [ağaca tutunup kaldırdım] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol taġka aġdı [dağa tırmandı] (...) bulıt aġdı [bulut yükseldi]

<< ETü aġ- yukarı kalkmak, çıkmak, yükselmek

Not: Karş. Moğ oki- "yükselmek".

Benzer sözcükler: ağdırmak

Bu maddeye gönderenler: aktar-


10.12.2015
1

<< ETü tuzak ≈? ETü av balık ve başka hayvan yakalamak

2

<< ETü aġ/aŋ ayrım, ayrık, iki bacağın veya iki parmağın arası

ağa

≈ Moğ aḳa ağabey, saygı unvanı Ar aχ, aχī أخ zerkek kardeş, saygı hitabı

ağabey
ağaç

<< ETü yıġaç ağaç