ağ1

agreman

Fr agrément onaylama, benimseme Fr agréer uymak, onaylamak +ment° << OLat aggratare [den.] a.a. Lat ad+ gratus makbul, hoşa giden << HAvr *gʷr̥H-to-s (*gʷr̥-to-s) HAvr *gʷerH- (*gʷer-) makbul olmak

agresyon

Fr agression saldırı, saldırganlık Lat agressio a.a. Lat aggredi üstüne yürümek +(t)ion Lat ad+ gradi, gress- yürümek, adım atmak

agu

çoc

aguş

Fa āġuş آغش zsarmalama, kucaklama, kucak, belek Fa āġaştan آغشتن zsarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek

ağ|mak

<< ETü aġ- yukarı kalkmak, çıkmak, yükselmek

1

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
bu dunyā yaġı ol bu nafsiŋ yaġı / bu iki yaġınıŋ yaḏıġlıġ aġı [bu dünya düşmandır, nefsin de düşman / bu iki düşmanın tuzağı her yere yayılır] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ağ: aş-şabaka li's-samak [balık ağı]

<< ETü tuzak ≈? ETü av balık ve başka hayvan yakalamak

Not: Kaşgarî ve diğer ETü kaynaklarda bulunmayan sözcük, Kutaḏġu Bilig'de "tuzak" anlamında sıklıkla kullanılır. "Balık ve hayvan yakalama ağı" anlamı 11. yy'dan sonra türemiş olmalıdır.

Benzer sözcükler: ağ tabaka, balık ağı, sosyal ağ


03.04.2015
2

<< ETü aġ/aŋ ayrım, ayrık, iki bacağın veya iki parmağın arası

ağa

≈ Moğ aḳa ağabey, saygı unvanı Ar aχ, aχī أخ zerkek kardeş, saygı hitabı

ağabey
ağaç

<< ETü yıġaç ağaç

ağar|mak

<< OTü ağar- beyazlaşmak, (mec.) ihtiyarlamak ETü ak beyaz +Ar-